Avukat Safa Aslaner

Avukat Safa ASLANER, sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış olup çalışmalarına 2019 yılında kurmuş olduğu hukuk bürosunda sürdürmektedir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2018 yılında Ankara Barosu’na kabul edildi. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans programı mezunudur. 2015 yılında kendi yaşadığı sağlık sorunları sonrası tıbbi araştırmalar yapmaya başladı. Türk sağlık sistemi üzerine araştırmalar yaptı. Dünyadaki sağlık sistemlerini detaylı bir şekilde inceleyerek tasnif etti. 2017 yılında Amerika’da uygulanan Fonksiyonel Tıp ile tanıştı. Araştırmaları sonucu Türk sağlık sisteminde gördüğü eksiklikler sonrasında tıp ve sağlık hukuku alanına yöneldi. Bu alanda Türkiye Avukatları Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen sağlık hukuku ileri eğitim programını tamamladı. Ankara Barosu tarafından düzenlenen VIII. Sağlık Hukuku Kurultayı’na katıldı. "Tıp Hukuku Alanında Üreme Tekniklerinde Hukuki Meseleler" eğitimini tamamladı. Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği 10. Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu’na katıldı. Tarım Bakanlığı bünyesinde Takviye Edici Gıda kapsamında bulunan ve eczanelerde satılan ruhsatsız ve toplum sağlığına zararlı olan ürünleri tespit ederek Tarım Bakanlığı’na bildirdi. Sağlık hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekle beraber Fonksiyonel Tıp Akademisi’nde Sağlık Koçluğu eğitimi almaktadır.

Türkçe TR